NPS Italia per i rifugiati ucraini con HIV

Attenzione: l’associazione Nps italia – network persone sieropositive – in virtù della presenza di personale parlante lingua russa offre informazioni a i rifugiati ucraini per curare l’hiv in Italia e per avere le terapie antiretrovirali necessarie. È importante sapere quali sono le terapie assunte nel proprio paese ucraino per poter continuare la stessa terapia antiretrovirale in Italia. Potete scrivere in lingua Ucraina o russa ai seguenti indirizzo di posta elettronica : presidente@npsitalia.net. oppure nps.cam@npsitalia.net Grazie

Увага: Асоціація Італії NPS – мережеві ВІЛ -позитивні люди – внаслідок присутності особистої російської мови пропонує інформацію українським біженцям для лікування ВІЛ в Італії та проведення необхідних антиретровірусних методів терапії. Важливо знати, які методи лікування застосовуються у вашій українській країні, щоб продовжувати таку ж антиретровірусну терапію в Італії. Ви можете написати українською або російською мовою на електронну адресу Presidente@npsitalia.net. або nps.cam@npsitalia.net Дякуюantiretrovirali necessarie. È importante sapere quali sono le terapie assunte nel proprio paese ucraino per poter continuare la stessa terapia antiretrovirale in Italia. Potete scrivere in lingua Ucraina o russa ai seguenti indirizzo di posta elettronica : presidente@npsitalia.net. oppure nps.cam@npsitalia.net Grazie

Итальянское: Внимание: NPS Italia ассоциация – ВИЧ-позитивные люди сети – в силе наличия русскоговорящего персонал предоставляет информацию для украинских беженцев для лечения ВИЧ-инфекции в Италии и иметь необходимую антиретровирусную терапию. Важно знать, какие методы лечения принимаются в вашей украинской стране, чтобы продолжать тот же курс антиретровирусной терапии в Италии. Вы можете написать на украинском или русском языках по следующему адресу электронной почты: Presidente@npsitalia.net. или nps.cam@npsitalia.net Спасибо